ProjectAndere Gemeentelijke Overheid”

georganiseerd door de Regie en Adviesgroep.

Voor gemeentebesturen en ambtenaren die naar de toekomst kijken!


 

Project Ago:ra organiseert workshops!


Project Ago:ra wil u als gemeente helpen met het opstellen van relevant beleid en een overkoepelend projectplan voor de komende 6 jaar. Wij bieden u een draaiboek en tijdbalk waarmee de gemeente het heft in eigen handen kan nemen of het juist (deels) uitbesteden aan specialisten.

Ter voorbereiding hierop organiseert Project Ago:ra verschillende workshops, om de gemeenten voor te bereiden op de nieuwe taken en op weg te helpen met de implementatie ervan.

Een paar voorbeelden:


1) Workshop Rijksprogramma “Andere Overheid”: een introductie

Waarom? Het Rijk heeft een veertigtal verschillende projecten in petto voor de gemeenten die een relatie hebben met het Rijksprogramma “Andere Overheid”. Verder wordt de gemeente beheerder van een aantal “authentieke basisregistraties” voor de gehele overheid. Op andere basisregistraties sluit de gemeente als afnemer aan.
Voor wie? Voor alle geïnteresseerde ambtenaren en bestuurders van gemeenten.
Wat? In deze workshop worden de verschillende (deel)projecten en het bijbehorende tijdpad behandeld. We laten u ook zien dat het niet alleen gaat om ICT-projecten maar juist ook om aanpassing van werkprocessen en mogelijk uw organisatiestructuur.
Resultaat? Na deze workshop kunt u zich een beeld vormen van wat er de komende jaren gaat veranderen voor uw gegevensbeheer en dienstverlening. Daarnaast krijgt u zicht op hoe u dit praktisch kunt toepassen in uw eigen organisatie.


2) Workshop GBA als binnengemeentelijke basisadministratie

Waarom? Vanaf 1 januari 2007 wordt de GBA verplicht ingevoerd als binnengemeentelijke basisregistratie. Vanaf die datum wordt de GBA ook de landelijke bron voor het Burger Service Nummer (BSN).
Voor wie? Voor hoofden Burgerzaken, gegevensbeheerders en I&A-coördinatoren.
Wat? Wat betekent dit voor de eigen gemeentelijke organisatie? Wat zijn de gevolgen voor Burgerzaken als beheerder? En wat kunnen de andere afdelingen als afnemer verwachten? Hoe kan de gemeente hierbij goed gebruik maken van de LRD (en straks SpG) en de komende Beheersvoorziening BSN? Kunnen deze voorzieningen op iedere werkplek beschikbaar komen?
Resultaat? Na afloop van deze workshop bent u in staat om antwoord te geven op deze vragen.


3) Workshop Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB / PUBERR)

Waarom? Op grond van de eerste fase van deze wet Wkpb moet de gemeente vanaf
1 januari 2007 de burger in staat stellen om alle nieuwe besluiten, waarin beperkingen zijn opgelegd op het vrije genot van vastgoedeigendom, via internet te kunnen raadplegen. En dat binnen vier dagen nadat het besluit van kracht is geworden! Verder heeft de burger het recht om het bij het besluit behorende dossier te komen inzien (Wet openbaarheid bestuur) en afschriften te vragen (tegen betaling) van de besluiten.
Voor wie?Voor managers vastgoed (RO), managers DIV en I&A-coördinatoren.
Wat?Hoe kan de gemeente hier op een praktische wijze aan voldoen? Hoe sluit dit aan bij de Documentair Informatie Voorziening (DIV) van de gemeente? En welke risico’s loopt de gemeente als er geen (volledige) registratie is?
Resultaat? In deze workshop maakt u een begin met het draaiboek voor de invoering van de Wkpb in uw gemeente.


Meer informatie?

Alle workshops kunnen ook incompany of in regionaal verband gegeven worden. Heeft u behoefte aan maatwerk? Neemt u dan contact met ons op: mailt u naar Bert Kuijer. Zijn telefoonnummer is 06 - 47 10 00 80. U kunt zich ook via deze website aanmelden door gebruik te maken van het contactformulier.


 

Klik hier voor de homepage


copyright mei 2006

Project Ago:ra