ProjectAndere Gemeentelijke Overheid”

georganiseerd door de Regie en Adviesgroep.

Voor gemeentebesturen en ambtenaren die naar de toekomst kijken!


 

De onderwerpen van Andere Gemeentelijke Overheid

Via onderstaande links kunt u aan de hand van een aantal thema's informatie vinden over de verschillende onderwerpen die horen bij de programma's "Andere Overheid" en "Stroomlijning Basisgegevens" van het Rijk.


Programma's van het Rijk

Programma Andere Overheid
Stroomlijning basisgegevens
Lijst met gebruikte afkortingen


Thema Persoonsinformatiebeheer

1) Beheer binnengemeentelijke basisregistraties

2) Gebruik buitengemeentelijke basisregistraties

Thema Digitale Dienstverlening

1) Productencatalogus

2) DigiD
3) Internetkassa
4) E-formulieren
5) Persoonlijke Internet Pagina (PIP)
6) Documentair Structuur Pan
7) Documentair Management

Thema Vastgoed Informatiebeheer

1) Vastgoed/object gegevens

1.1) Beheer binnengemeentelijke basisregistaties

1.2) Gebruik buitengemeentelijke basisregistraties

2) Geometrische gegevens

2.1) Beheer binnengemeentelijke basisregistraties

2.2) Gebruik buitengemeentelijke basisregistraties


Overige thema's

* Werkprocessen

* Handhaving

* Informatiebeveiliging

* Communicatie plan

* Kwaliteitsborging

* Informatisering & Automatisering (I&A)


Klik hier voor de homepage


copyright februari 2006

Project Ago:ra